Stadsmuseum Rhenen

Stadsmuseum Rhenen

Het Rondeel geeft een beeld van de rijke geschiedenis van de stad Rhenen. Bijzondere verhalen worden geïllustreerd door, onder andere, unieke archeologische vondsten en een rijke kunstcollectie. U bent van harte welkom!

Stadsmuseum Rhenen

Het museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek en niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, dit alles in de ruimste zin van het woord. De stichting kan ter bereiking van haar doel samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende instellingen.

De stichting heeft als doel om het verhaal van Rhenen te vertellen aan de hand van bijzondere objecten. De stichting wil zich inzetten voor het behoud van het lokale erfgoed en de belangstelling voor cultuur en historie stimuleren. De stichting stelt zich daarnaast ten doel om gastheer te zijn voor de bezoekers van Rhenen en hen te voorzien van toeristische informatie.

Adres Stadsmuseum Rhenen

Markt 20
3911 LJ Rhenen
Telefoon: 0317-612077

Bezoek de website