Landbouwmuseum en kinderboerderij Het Hooivak

Honderd jaar geleden kreeg het boerenleven gestalte op Terschelling. Landbouwmuseum en kinderboerderij Het Hooivak laat dit in woord, beeld en activiteiten zien.

Kinderen kunnen zelf boter karnen en graan malen. Diverse indrukwekkende boerengereedschappen en boerenwerktuigen uit 1889 worden tentoongesteld in Het Hooivak. Naast voer- en werktuigen zijn er vele dieren zoals geiten, konijnen en nog meer te vinden. Deze dieren mogen gevoerd worden door de kinderen.

Adres Landbouwmuseum en kinderboerderij Het Hooivak

Kooiweg 3
8896JL Hoorn
Telefoon 0562 – 44 81 07

Bezoek de website